Dverg/Kanindachshund strihåret

Lurvelegg’s Xanadu(hann)

Ustina Iz Novo-Peredelkino (tispe)

Lurvelegg’s Alyssa (tispe)